ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ / ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην μετάνοια, την προδοσία ενώ σηματοδοτεί και την αρχή του τέλους για τον Ιησού με τον Μυστικό Δείπνο. Επίσης φέρεται στη μνήμη μας, η σύγκλιση του Συνεδρίου των Ιουδαίων, του ανωτάτου δηλαδή Δικαστηρίου τους, προς λήψη καταδικαστικής αποφάσεως του Κυρίου, καθώς και τα σχέδια του Ιούδα για προδοσία του Διδασκάλου του.
Τελείται το Μυστήριο του Ευχελαίου και η τελετή του Νιπτήρα, που είναι και ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης, ο οποίος αναφέρεται σε τέσσερα γεγονότα:

– Ο Ιερός Νιπτήρας, δηλαδή το πλύσιμο των ποδιών των 12 Αποστόλων από τον Χριστό, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου (23, 6-12), του Λουκά (22, 24-28) και του Ιωάννη (13, 1-20),

-Ο Μυστικός Δείπνος, δηλαδή το δείπνο του Ιησού Χριστού με τους 12 Αποστόλους, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου (26, 17-30α), του Μάρκου (14, 12-26) και του Λουκά (22, 7-23),
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός αφού έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και τους κοινώνησε το Σώμα και το Αίμα του, τους ανέφερε: Λάβετε φάγετε τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά. Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου. Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. (Μαρκ. 26, 26-29)
Η ονομασία «μυστικός», οφείλεται επειδή περιελάμβανε στο «μυστήριο» της Θείας Μετάληψης και όχι επειδή ήταν κρυμμένοι, όπως φαίνεται στα Ματθ. 26, 26-20, Μάρκ. 14, 22-24, Λουκ. 22, 17-20 και Α΄ προς Κορινθίους 11, 23-30. Η ονομασία Μυστικός Δείπνος δεν αναφέρεται πουθενά στην Καινή Διαθήκη.

 

– Η προσευχή προς τον Πατέρα του μετά τον Μυστικό Δείπνο στον κήπο της Γεσθημανής στο Όρος των Ελαιών και λίγο πριν τη σύλληψή του, όπως περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (17, 1-26), και

– Η προδοσία του Ιούδα η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Χριστού, όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια του Ματθαίου (26, 47-56), του Μάρκου (14, 43-50), του Λουκά (22, 47-53) και του Ιωάννη (18, 1-11).

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ  Υμνοι και Μελωδίες

1 ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΟΥ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ Πέτρος Γαϊτάνος

” Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε·
οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω,
καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ᾿ ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου,
Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. “

2 ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ (ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΙΟΥΔΑ) Γεωργία Βεληβασάκη

Μουσική: Μανόλης Μανουσάκης
Στίχοι: Κοσμάς Φιλίππου
Ερμηνεία: Γεωργία Βεληβασάκη

ΣΤΙΧΟΙ

Στο τραπέζι του Ιούδα να καθίσω σου ζητώ
αγκάθινο στεφάνι να του φορέσω
να τον σηκώσω στο σταυρό.

Να τον κλάψω, να τον ντύσω
να τον στολισω χίλια μύρα
το σκοτάδι τ΄ ουρανού για την τυφλή του μοίρα.

Στο τραπέζι του Ιούδα
κάποιος θα τον προδώσει
το ξημέρωμα θα ξέρει ποιανού το όραμα θα σώσει.

Για σένα Ιούδα δεν θα κλάψει καμιά Μαγδαληνή
για σένα Ιούδα η ελπίδα είναι γυμνή
για σένα Ιούδα θα κλάψω εγώ
κάτω απ΄ τον αόρατο σταυρό
για σένα Ιούδα θα κλάψω εγώ
πάνω απ΄ το κορμί σου το γυμνό.

3 ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ Γιώργος Μητσακης

Στίχοι: Γιώργος Μητσάκης
Μουσική: Γιώργος Μητσάκης
Ερμηνεία: Δημήτρης Τζανής, χορωδία Νίκαιας

ΣΤΙΧΟΙ

Απόψε κάποιος από σας
φαρμάκι θα μου δώσει,
σε όποιον δώσω το ψωμί
αυτός θα με προδώσει.

Τον πιο μεγάλο το ναό
μπορώ να τον γκρεμισω.
Και σε τρεις μέρες μοναχά
να τον οικοδομήσω.

Ιούδα, πάρε το ψωμί,
τι καρτερείς ακόμα.
Το δάσκαλο σου φίλησε
με το πικρό σου στόμα.

4 ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ Ελένη Βιτάλη

Στίχοι, Μουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης
Ερμηνεία: Ελένη Βιτάλη

«Αινείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ, αινείτε αυτόν εν χορδαίς και οργάνω» (Ψαλμ. 150:4)