ΟΜΟΡΦΕ ΚΡΙΝΕ ΚΑΣΤΡΙΝΕ

https://www.youtube.com/watch?v=3IlkhlX0W9A

Μουσική-Στίχοι: Γιώργος Παπαδάκης ( Στειακός )

Ερμηνεία Μανώλης Στεφανάκης

Σχόλια Κλασσικό τραγούδι σύγχρονης Κρητικής
μουσικής για το οποίο δεν βρήκα τους στιχους.

Καλή Ακρόαση